Více
  23.6 C
  Czech
  Pondělí 24. června 2024

  Jak firmy křísí zájem o technické obory? Studentů je v Česku nejméně za 20 let

  Počty studentů technických oborů jsou v Česku na historickém minimu. V roce 2001 tvořili čtvrtinu všech vysokoškoláků, nyní je to jen 12 procent. Zvýšit zájem mladé generace o technické profese se snaží samy firmy už na středních školách – partnerstvím se školami, nabídkami stáží nebo iniciací vlastních rozvojových programů pro teenagery.

  Jedním z takových programů je Samsung Solve for Tomorrow. Do jeho letošního 3. ročníku se přihlásilo 181 středoškoláků. Využili možnosti zrealizovat svůj nápad na téma „smart future“ – jak pomocí technologií zlepšit život kolem nás. Účastníky čekají týdny práce na vlastním projektu. V jarním finále představí desítka nejlepších své projekty odborné porotě. „Studenti na začátku programu definují reálné problémy, které je ve společnosti tíží. A hledají jejich řešení pomocí STEM přístupu propojujícího příbuzné oblasti přírodních věd (Science), technologií (Technology), inženýrství (Engineering) a matematiky (Mathematic). Během osmi měsíců v programu se detailně seznámí s metodikou Design Thinking, která by při správném užití měla vždy vést k naplnění potřeb velkých skupin lidí, zjistí jádro problému a zkusí vymyslet vhodné zlepšení situace v podobě inovativního produktu, služby či aplikace,“ přiblížila Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.

  Nedostatek pracovníků v tzv. oblasti STEM trápí celou Evropu a Česko obzvlášť. Počet studentů technických oborů na vysokých školách se propadl z 51,5 tisíce v roce 2001 na nynějších 37 tisíc, což je nejméně v historii, a dál klesá. Posluchačů přírodních věd sice díky zahraničním studentům přibývá (nyní 23 tisíc), ovšem stále jde o podprůměr evropských zemí. Lehce nadprůměrných výsledků v rámci EU dosahuje Česko v počtu studentů ICT oborů, kterých je 23,5 tisíce a tvoří 7,7procentní podíl mezi všemi vysokoškoláky. „Zájem o tyto obory se tvoří už na primárním a sekundárním stupni vzdělávání, ovšem bez dostatečných investic do vybavení škol a rozsáhlejší praktické výuky to nepůjde. Žáci mají ve školách jednotlivé předměty, ale nepředstaví si pod nimi konkrétní profesi nebo možnosti uplatnění, které jim obor v celé své šíři nabízí. Těžko pak hledají smysl a chuť k učení. Není výjimkou, že v mimoškolních programech zaměřených na praxi děti dosahují lepších výsledků než v tradiční školní výuce, kde převládá teorie,“ poukázal Martin Smrž, ředitel neziskové organizace JA Czech, která se věnuje vzdělávání dětí na českých školách.

  Rozvoj průmyslu a moderní výroby každé země je závislý na kvalitním školství. Česko ale dlouhodobě na vzdělávání vydává téměř nejméně ze svého rozpočtu v porovnání s ostatními evropskými státy. Ucelený systém většího praktického výcviku studentů ve firmách zatím neexistuje, a tak proaktivní podniky vymýšlejí vlastní cesty, jak studenty k technickým profesím nalákat. „Každý rok se snažíme na základě předchozích zkušeností program Solve for Tomorrow vylepšovat a dělat atraktivnější. Velice dobrou zpětnou vazbu jsme měli na mentoring a také na návštěvu u nás v kancelářích, kde se studentům věnovali top manažeři Samsungu. Děláme to speciálně pro studenty zapojené do našich programů, jako přidanou hodnotu, aby měli možnost nahlédnout do chodu společnosti, která je součástí globální korporace, poznat, jaké různé pozice firma nabízí, ale i jaká zde panuje nálada a firemní kultura. Toto bychom rádi zachovali i pro letošní třetí ročník programu,“ potvrdila Zuzana Mravík Zelenická.

  Participace firem na praktické výuce škol je v Česku zatím v počátcích. Podle statistiky Eurostatu se v tuzemsku do odborného vzdělávání studentů a učňů zapojuje 24,9 procenta firem. Například v Německu se podílí na praktické výuce mladých lidí až 63 procent podniků, v Rakousku 44,5 procenta a u dalšího souseda na Slovensku 32,8 procenta firem.

  Nejčastější formou partnerství firem a škol je nabídka stáží. Mladí lidé v nich získají první pracovní zkušenosti a představy o budoucí profesi. Přibývá ale také specialistů z praxe, kteří chodí do škol přednášet, asistují učitelům specializovaných předmětů a mentorují studenty v jejich vlastních projektech. „Mnohdy jsou to právě lidé z firem, kdo spojuje školy se světem práce, ukazují učitelům i studentům trendy na trhu, moderní postupy a technologie, na které je třeba se připravit. Zatímco učitel předává studentům teorii, lidé z podniků jim realitu práce odhalují skrze přednášky, workshopy a individuální podporu. Ve velkých nadnárodních firmách je mentoring mladých lidí už dávno považován za funkční nástroj rozvoje jednotlivce i celého podniku a patří k jedné z cest odpovědného chování firmy. Rychle se ale přidávají i menší regionální firmy, které v mentoringu mladých lidí rozeznaly potenciál prezentovat se v místě, kde působí,“ popsal Martin Smrž.

  Hlavním motivátorem dětí ve vzdělávání však stále zůstává pedagog, a to i v případě mimoškolních projektů. „Většina dosavadních absolventů programu Solve for Tomorrow získala prvotní podnět a především sebevědomí k účasti od svého učitele. Studentské týmy i jednotlivci se sice zpravidla do programu přihlašují sami, je ale běžné, že se pak s učitelem o svém projektu radí a konzultují své nápady. Tematické webináře o AI, metodě Design Thinking nebo o kryptoměnách, které jsme zorganizovali před startem letošního ročníku, využili někteří učitelé v rámci výuky celých tříd. Dohromady je zhlédlo přes 1100 studentů a z ohlasů víme, že přínosné byly i pro samotné pedagogy,“ dodala Zuzana Mravík Zelenická.

  V tiskové zprávě byla použita data Českého statistického úřadu, Eurostatu a portálu Evropa v datech. 

  SOLVE FOR TOMORROW, www.solvefortomorrow.cz

  Program Solve for Tomorrow je součástí globálního závazku společnosti Samsung ke vzdělávání mladých lidí s cílem rozvíjet problémové a kritické myšlení studentů při řešení společenských problémů současného světa. V duchu hlavní vize „Together for Tomorrow. Enabling people. Education for future generations“ umožňuje budoucím inovátorům dosáhnout jejich plného potenciálu a stát se další generací vůdců, kteří budou průkopníky pozitivních sociálních změn.

  Realizátorem programu Solve for Tomorrow je nevládní organizace JA Czech, která se věnuje rozvoji podnikatelského myšlení na českých školách od roku 1992.

  Sledujte nás na sítích

  Práce na home office může bránit v kariérním postupu, myslí si přes 40 % dotázaných zaměstnanců

  Nedávný průzkum společnosti Colliers založený na analýze odpovědí více než pěti set českých zaměstnanců napříč různými odvětvími odhalil, že přes 40 % zaměstnanců považuje práci na dálku za brzdu svého profesního růstu. Zjištění dále naznačují, že je pro zaměstnance důležitější osobní kontakt s kolegy než samotné pracovní prostředí a technologie, které se často považují za samozřejmost, a to ve vysokém standardu.

  Z průzkumu vyplynulo: lidé sice začali využívat AI a strojový překlad – ale cizí jazyky se budou muset stále učit.

  Podle průzkumu, který vypracovali odborníci na vzdělávací technologie z British Council, britské mezinárodní organizace pro kulturní vztahy a vzdělávací příležitosti, a Research Institute of Digital Innovation in Learning (při ODUGlobal, který sídlí na Old Dominion University ve Virginii, USA), 60 % učitelů angličtiny nesouhlasí s tím, že umělá inteligence (AI) a automatizovaný překlad nahradí při výuce jazyků učitele. Mnoho učitelů uvedlo, že jazyky mají hluboký kulturní, sociální a emocionální rozměr a že AI nedokáže nahradit kontakt učitele se studenty.

  Přichází Evala, nový program pro účetní kanceláře

  Srozumitelný, přehledný a snadno ovladatelný. V pátek 1. března vstupuje na český trh nový účetní program Evala s jasným cílem – nabídnout účetním kancelářím a samostatným účetním moderní nástroj pro 21. století. Za vývojem Evaly stojí brněnská společnost Seyfor, jedna z největších IT firem ve střední Evropě.

  Transformace zábavního průmyslu: Jak data science oživuje naše oblíbené streamingové služby

  Datová věda se stala klíčovým prvkem v mnoha oblastech lidského života, přičemž hodnota algoritmů a jejich efektivita jsou neocenitelnými nástroji pro moderní společnost. Jednou z oblastí, kde datová věda vyniká a stala se skutečným uměním, je zábavní průmysl. V tomto článku se zaměříme na úlohu datového analytika a uvedeme několik příkladu využití datové vědy v oblasti zábavy.

  Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

  Společnost Wienerberger obnovuje výrobu ve svých závodech na pálené výrobky. Po zimní odstávce spojené primárně s technologickými inovacemi a údržbovými pracemi vrací zpět do provozu osm závodů z deseti. Bez přerušení i nadále běží provoz v Cihelně Kinský v Kostelci nad Orlicí. Naopak v režimu dlouhodobé odstávky setrvá závod v Týně nad Vltavou. Obnova provozu probíhá postupně od ledna a potrvá do dubna. Během zimní pauzy provedla společnost v závodech významné investice do inovací.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Práce na home office může bránit v kariérním postupu, myslí si přes 40 % dotázaných zaměstnanců

  Nedávný průzkum společnosti Colliers založený na analýze odpovědí více než pěti set českých zaměstnanců napříč různými odvětvími odhalil, že přes 40 % zaměstnanců považuje práci na dálku za brzdu svého profesního růstu. Zjištění dále naznačují, že je pro zaměstnance důležitější osobní kontakt s kolegy než samotné pracovní prostředí a technologie, které se často považují za samozřejmost, a to ve vysokém standardu.

  Z průzkumu vyplynulo: lidé sice začali využívat AI a strojový překlad – ale cizí jazyky se budou muset stále učit.

  Podle průzkumu, který vypracovali odborníci na vzdělávací technologie z British Council, britské mezinárodní organizace pro kulturní vztahy a vzdělávací příležitosti, a Research Institute of Digital Innovation in Learning (při ODUGlobal, který sídlí na Old Dominion University ve Virginii, USA), 60 % učitelů angličtiny nesouhlasí s tím, že umělá inteligence (AI) a automatizovaný překlad nahradí při výuce jazyků učitele. Mnoho učitelů uvedlo, že jazyky mají hluboký kulturní, sociální a emocionální rozměr a že AI nedokáže nahradit kontakt učitele se studenty.

  Přichází Evala, nový program pro účetní kanceláře

  Srozumitelný, přehledný a snadno ovladatelný. V pátek 1. března vstupuje na český trh nový účetní program Evala s jasným cílem – nabídnout účetním kancelářím a samostatným účetním moderní nástroj pro 21. století. Za vývojem Evaly stojí brněnská společnost Seyfor, jedna z největších IT firem ve střední Evropě.

  Transformace zábavního průmyslu: Jak data science oživuje naše oblíbené streamingové služby

  Datová věda se stala klíčovým prvkem v mnoha oblastech lidského života, přičemž hodnota algoritmů a jejich efektivita jsou neocenitelnými nástroji pro moderní společnost. Jednou z oblastí, kde datová věda vyniká a stala se skutečným uměním, je zábavní průmysl. V tomto článku se zaměříme na úlohu datového analytika a uvedeme několik příkladu využití datové vědy v oblasti zábavy.

  Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

  Společnost Wienerberger obnovuje výrobu ve svých závodech na pálené výrobky. Po zimní odstávce spojené primárně s technologickými inovacemi a údržbovými pracemi vrací zpět do provozu osm závodů z deseti. Bez přerušení i nadále běží provoz v Cihelně Kinský v Kostelci nad Orlicí. Naopak v režimu dlouhodobé odstávky setrvá závod v Týně nad Vltavou. Obnova provozu probíhá postupně od ledna a potrvá do dubna. Během zimní pauzy provedla společnost v závodech významné investice do inovací.