Více
  6.6 C
  Czech
  Pondělí 26. února 2024

  Jak firmy křísí zájem o technické obory? Studentů je v Česku nejméně za 20 let

  Počty studentů technických oborů jsou v Česku na historickém minimu. V roce 2001 tvořili čtvrtinu všech vysokoškoláků, nyní je to jen 12 procent. Zvýšit zájem mladé generace o technické profese se snaží samy firmy už na středních školách – partnerstvím se školami, nabídkami stáží nebo iniciací vlastních rozvojových programů pro teenagery.

  Jedním z takových programů je Samsung Solve for Tomorrow. Do jeho letošního 3. ročníku se přihlásilo 181 středoškoláků. Využili možnosti zrealizovat svůj nápad na téma „smart future“ – jak pomocí technologií zlepšit život kolem nás. Účastníky čekají týdny práce na vlastním projektu. V jarním finále představí desítka nejlepších své projekty odborné porotě. „Studenti na začátku programu definují reálné problémy, které je ve společnosti tíží. A hledají jejich řešení pomocí STEM přístupu propojujícího příbuzné oblasti přírodních věd (Science), technologií (Technology), inženýrství (Engineering) a matematiky (Mathematic). Během osmi měsíců v programu se detailně seznámí s metodikou Design Thinking, která by při správném užití měla vždy vést k naplnění potřeb velkých skupin lidí, zjistí jádro problému a zkusí vymyslet vhodné zlepšení situace v podobě inovativního produktu, služby či aplikace,“ přiblížila Zuzana Mravík Zelenická, CSR manažerka společnosti Samsung.

  Nedostatek pracovníků v tzv. oblasti STEM trápí celou Evropu a Česko obzvlášť. Počet studentů technických oborů na vysokých školách se propadl z 51,5 tisíce v roce 2001 na nynějších 37 tisíc, což je nejméně v historii, a dál klesá. Posluchačů přírodních věd sice díky zahraničním studentům přibývá (nyní 23 tisíc), ovšem stále jde o podprůměr evropských zemí. Lehce nadprůměrných výsledků v rámci EU dosahuje Česko v počtu studentů ICT oborů, kterých je 23,5 tisíce a tvoří 7,7procentní podíl mezi všemi vysokoškoláky. „Zájem o tyto obory se tvoří už na primárním a sekundárním stupni vzdělávání, ovšem bez dostatečných investic do vybavení škol a rozsáhlejší praktické výuky to nepůjde. Žáci mají ve školách jednotlivé předměty, ale nepředstaví si pod nimi konkrétní profesi nebo možnosti uplatnění, které jim obor v celé své šíři nabízí. Těžko pak hledají smysl a chuť k učení. Není výjimkou, že v mimoškolních programech zaměřených na praxi děti dosahují lepších výsledků než v tradiční školní výuce, kde převládá teorie,“ poukázal Martin Smrž, ředitel neziskové organizace JA Czech, která se věnuje vzdělávání dětí na českých školách.

  Rozvoj průmyslu a moderní výroby každé země je závislý na kvalitním školství. Česko ale dlouhodobě na vzdělávání vydává téměř nejméně ze svého rozpočtu v porovnání s ostatními evropskými státy. Ucelený systém většího praktického výcviku studentů ve firmách zatím neexistuje, a tak proaktivní podniky vymýšlejí vlastní cesty, jak studenty k technickým profesím nalákat. „Každý rok se snažíme na základě předchozích zkušeností program Solve for Tomorrow vylepšovat a dělat atraktivnější. Velice dobrou zpětnou vazbu jsme měli na mentoring a také na návštěvu u nás v kancelářích, kde se studentům věnovali top manažeři Samsungu. Děláme to speciálně pro studenty zapojené do našich programů, jako přidanou hodnotu, aby měli možnost nahlédnout do chodu společnosti, která je součástí globální korporace, poznat, jaké různé pozice firma nabízí, ale i jaká zde panuje nálada a firemní kultura. Toto bychom rádi zachovali i pro letošní třetí ročník programu,“ potvrdila Zuzana Mravík Zelenická.

  Participace firem na praktické výuce škol je v Česku zatím v počátcích. Podle statistiky Eurostatu se v tuzemsku do odborného vzdělávání studentů a učňů zapojuje 24,9 procenta firem. Například v Německu se podílí na praktické výuce mladých lidí až 63 procent podniků, v Rakousku 44,5 procenta a u dalšího souseda na Slovensku 32,8 procenta firem.

  Nejčastější formou partnerství firem a škol je nabídka stáží. Mladí lidé v nich získají první pracovní zkušenosti a představy o budoucí profesi. Přibývá ale také specialistů z praxe, kteří chodí do škol přednášet, asistují učitelům specializovaných předmětů a mentorují studenty v jejich vlastních projektech. „Mnohdy jsou to právě lidé z firem, kdo spojuje školy se světem práce, ukazují učitelům i studentům trendy na trhu, moderní postupy a technologie, na které je třeba se připravit. Zatímco učitel předává studentům teorii, lidé z podniků jim realitu práce odhalují skrze přednášky, workshopy a individuální podporu. Ve velkých nadnárodních firmách je mentoring mladých lidí už dávno považován za funkční nástroj rozvoje jednotlivce i celého podniku a patří k jedné z cest odpovědného chování firmy. Rychle se ale přidávají i menší regionální firmy, které v mentoringu mladých lidí rozeznaly potenciál prezentovat se v místě, kde působí,“ popsal Martin Smrž.

  Hlavním motivátorem dětí ve vzdělávání však stále zůstává pedagog, a to i v případě mimoškolních projektů. „Většina dosavadních absolventů programu Solve for Tomorrow získala prvotní podnět a především sebevědomí k účasti od svého učitele. Studentské týmy i jednotlivci se sice zpravidla do programu přihlašují sami, je ale běžné, že se pak s učitelem o svém projektu radí a konzultují své nápady. Tematické webináře o AI, metodě Design Thinking nebo o kryptoměnách, které jsme zorganizovali před startem letošního ročníku, využili někteří učitelé v rámci výuky celých tříd. Dohromady je zhlédlo přes 1100 studentů a z ohlasů víme, že přínosné byly i pro samotné pedagogy,“ dodala Zuzana Mravík Zelenická.

  V tiskové zprávě byla použita data Českého statistického úřadu, Eurostatu a portálu Evropa v datech. 

  SOLVE FOR TOMORROW, www.solvefortomorrow.cz

  Program Solve for Tomorrow je součástí globálního závazku společnosti Samsung ke vzdělávání mladých lidí s cílem rozvíjet problémové a kritické myšlení studentů při řešení společenských problémů současného světa. V duchu hlavní vize „Together for Tomorrow. Enabling people. Education for future generations“ umožňuje budoucím inovátorům dosáhnout jejich plného potenciálu a stát se další generací vůdců, kteří budou průkopníky pozitivních sociálních změn.

  Realizátorem programu Solve for Tomorrow je nevládní organizace JA Czech, která se věnuje rozvoji podnikatelského myšlení na českých školách od roku 1992.

  Sledujte nás na sítích

  Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

  Společnost Wienerberger obnovuje výrobu ve svých závodech na pálené výrobky. Po zimní odstávce spojené primárně s technologickými inovacemi a údržbovými pracemi vrací zpět do provozu osm závodů z deseti. Bez přerušení i nadále běží provoz v Cihelně Kinský v Kostelci nad Orlicí. Naopak v režimu dlouhodobé odstávky setrvá závod v Týně nad Vltavou. Obnova provozu probíhá postupně od ledna a potrvá do dubna. Během zimní pauzy provedla společnost v závodech významné investice do inovací.

  Společnost Motorola jmenovala Danielu Idi marketingovou ředitelkou pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA)

  Společnost Motorola jmenovala Danielu Idi marketingovou ředitelkou pro region EMEA. Daniela přichází ze společnosti Lenovo, kde pracovala od roku 2020 jako ředitelka marketingu pro spotřebitele a teritoria v regionu EMEA a globální ředitelka marketingu pro prémiové spotřebitele. Daniela Idi přináší na tuto pozici bohaté zkušenosti, neboť posílila marketingovou nabídku společnosti Lenovo pro spotřebitele, vybudovala prémiovější hodnotu společnosti a urychlila obchodní růst ve všech nabídkách produktů a služeb.

  Jak přimět zákazníky k opakovaným nákupům? Na akci ShopMasters poradí experti na retenci

  Akce ShopMasters s podtitulem E-shopy e-shopům se uskuteční 15. února ve Visionary v pražských Holešovicích. Tentokrát se zaměří na sdílení zkušeností a know-how z oblasti zákaznické retence. Své osvědčené přístupy platné i v době krize představí formou přednášek a mastermindů experti z Košíku, Grizly nebo Alensy.

  KodlContemporary představuje unikátní projekt s Porsche 911 GT3 Touring

  Současné české umění a automobilový design se spojily v jedinečném uměleckém projektu KodlContemporary a Porsche, který představí fascinující fúzi umění a designu. Na exkluzivní úpravě vozu Porsche 911 GT3 Touring se podílel výtvarník Jan Kaláb, který vytvořil barevný gradient exteriéru, umělec a designér Lukáš Novák, jenž je autorem skleněných fragmentů v interiéru legendárního sportovního automobilu. Výsledné dílo zachytila objektivem renomovaná fotografka Alžběta Jungrová.

  Přístupové údaje do eGovernmentu nepatří

  Digitalizace jako podstatný ukazatel modernizace státu je dnes jedním z nejčastěji skloňovaných výrazů. Jejím klíčovým parametrem je pak bezpečnost a autentizace uživatelů. Zejména pak ve spojitosti s datovými schránkami a způsobem přihlašování do nich stále často narážíme na neopodstatněnou otázku, zda ta která platforma umožňuje přihlášení do datové schránky pomocí přístupových údajů. Tato otázka u odborníků na bezpečnost dat vyvolává smíšené pocity mimo jiné i proto, že počet držitelů nějakého prostředku elektronické identifikace napojeného na kvalifikovaný systém provozovaný v souladu s požadavky zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci je oproti vlastníkům datové schránky fyzické osoby násobně vyšší. Zatímco počet datových schránek fyzických osob překonal hranici osmi set tisíc až koncem září letošního roku[1], již v březnu bylo dle dostupných údajů vydáno přes dvanáct milionů prostředků elektronické identifikace. Tedy patnáctkrát více.

  NEJNOVĚJŠÍ

  Wienerberger obnovuje výrobu v závodech

  Společnost Wienerberger obnovuje výrobu ve svých závodech na pálené výrobky. Po zimní odstávce spojené primárně s technologickými inovacemi a údržbovými pracemi vrací zpět do provozu osm závodů z deseti. Bez přerušení i nadále běží provoz v Cihelně Kinský v Kostelci nad Orlicí. Naopak v režimu dlouhodobé odstávky setrvá závod v Týně nad Vltavou. Obnova provozu probíhá postupně od ledna a potrvá do dubna. Během zimní pauzy provedla společnost v závodech významné investice do inovací.

  Společnost Motorola jmenovala Danielu Idi marketingovou ředitelkou pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA)

  Společnost Motorola jmenovala Danielu Idi marketingovou ředitelkou pro region EMEA. Daniela přichází ze společnosti Lenovo, kde pracovala od roku 2020 jako ředitelka marketingu pro spotřebitele a teritoria v regionu EMEA a globální ředitelka marketingu pro prémiové spotřebitele. Daniela Idi přináší na tuto pozici bohaté zkušenosti, neboť posílila marketingovou nabídku společnosti Lenovo pro spotřebitele, vybudovala prémiovější hodnotu společnosti a urychlila obchodní růst ve všech nabídkách produktů a služeb.

  Jak přimět zákazníky k opakovaným nákupům? Na akci ShopMasters poradí experti na retenci

  Akce ShopMasters s podtitulem E-shopy e-shopům se uskuteční 15. února ve Visionary v pražských Holešovicích. Tentokrát se zaměří na sdílení zkušeností a know-how z oblasti zákaznické retence. Své osvědčené přístupy platné i v době krize představí formou přednášek a mastermindů experti z Košíku, Grizly nebo Alensy.

  KodlContemporary představuje unikátní projekt s Porsche 911 GT3 Touring

  Současné české umění a automobilový design se spojily v jedinečném uměleckém projektu KodlContemporary a Porsche, který představí fascinující fúzi umění a designu. Na exkluzivní úpravě vozu Porsche 911 GT3 Touring se podílel výtvarník Jan Kaláb, který vytvořil barevný gradient exteriéru, umělec a designér Lukáš Novák, jenž je autorem skleněných fragmentů v interiéru legendárního sportovního automobilu. Výsledné dílo zachytila objektivem renomovaná fotografka Alžběta Jungrová.

  Přístupové údaje do eGovernmentu nepatří

  Digitalizace jako podstatný ukazatel modernizace státu je dnes jedním z nejčastěji skloňovaných výrazů. Jejím klíčovým parametrem je pak bezpečnost a autentizace uživatelů. Zejména pak ve spojitosti s datovými schránkami a způsobem přihlašování do nich stále často narážíme na neopodstatněnou otázku, zda ta která platforma umožňuje přihlášení do datové schránky pomocí přístupových údajů. Tato otázka u odborníků na bezpečnost dat vyvolává smíšené pocity mimo jiné i proto, že počet držitelů nějakého prostředku elektronické identifikace napojeného na kvalifikovaný systém provozovaný v souladu s požadavky zákona č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci je oproti vlastníkům datové schránky fyzické osoby násobně vyšší. Zatímco počet datových schránek fyzických osob překonal hranici osmi set tisíc až koncem září letošního roku[1], již v březnu bylo dle dostupných údajů vydáno přes dvanáct milionů prostředků elektronické identifikace. Tedy patnáctkrát více.